Apulaisoikeuskansleri: Tarkkuutta hätäilmoitusten käsittelyyn

14.12.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen yhteydessä toimineen hätäkeskuksen ja poliisin menettelyä kahden hälytystehtävän hoidossa. Tapauksissa hätäkeskus oli arvioinut, että kysymys oli poliisille kuuluvista tehtävistä, jotka eivät edellyttäneet sairaankuljetusyksikön hälyttämistä.

Tapauksista ensimmäisessä Pohjois-Haagassa ulkoilutiellä kaksi vuotta sitten sairaskohtauksen saanut mies menehtyi ennen kuin sairaankuljetus tai poliisipartio ehtivät paikalle. Mies ehti maata kylmässä säässä tiellä pitkähkön aikaa. Tapausta ei ollut kiirehditty, koska hälytyskeskuksen päivystäjä oli arvioinut miehen olleen humalassa ja siirsi tehtävän poliisille. Poliisin kirjaamaan ilmoitukseen oli merkitty, että kävelytiellä "..makaa juoppo". Alunperin hätäkeskukseen ilmoituksen tehnyt henkilö oli ilmoittanut kyseessä olleen todennäköisesti sairaskohtauksen.

Toisessa tapauksessa vei yhteensä tunnin ja yhdeksän ohikulkijoiden ilmoitusta, ennen kuin poliisi saapui tarkistamaan Helsingin kauppatorilla kesällä 2004 maanneen vahvasti päihtyneen miehen tilanteen. Hätäkeskus ei huomioinut paikalle osuneen nukutushoitajan näkemystä tilanteesta, vaan siirsi jälleen tehtävän poliisille. Paikalle saapunut poliisi epäili miehen kärsineen myrkytyksestä ja lääkkeiden yliannostuksesta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Pohjois-Haagan tapauksessa kysymys oli vääräksi sittemmin osoittautuneesta arviosta: poliisin sijaan tapaus olisi edellyttänyt kiireellisen sairaankuljetuksen järjestämistä. Kauppatorin tapauksessa varsinaista virhearviota ei tapahtunut. Tapauksessa kiinnitti kuitenkin huomiota avun tulon hitaus ja se, ettei terveydenhuollon ammattilaisen ilmoitukseen reagoitu. Tapauksen perusteella ei Jonkan mukaan voi myöskään välttyä käsitykseltä, että jos ilmoitustietojen perusteella on epäselvää, onko kysymys sairaskohtauksen saaneesta vai alkoholin nauttimisen vuoksi sammuneesta henkilöstä, saatetaan tehtävä tulkita poliisitehtäväksi. Siltäkään mielikuvalta ei voinut välttyä, että asiasta ilmoittaville saatetaan esittää jossain määrin johdatteleviksi katsottavia apua tarvitsevan päihtymystä koskevia kysymyksiä.

Tapausten perusteella näyttää Jonkan mukaan myös olevan niin, että julkisella paikalla sairaskohtauksen saaneelle avun saaminen on kiinni siitä, miten yksityiskohtaisesti tai vakuuttavasti tapahtumasta ilmoittava ohikulkija kykenee perustelemaan hätäkeskukselle kiireellisen sairaankuljetuksen tarpeen. Myös avun tarvitsijan päihtymykseen liittyvillä tiedoilla tai olettamuksilla näyttää tapausten perusteella olevan suuri vaikutus. Olettamiin rakentuvaan yleistävään päättelyyn liittyy kuitenkin vaaroja. Jonkka toteaa yleisesti, että päihtyneisyys tai sitä koskeva olettama on sellaisenaan oikeudellisesti ajatellen kritiikille altis peruste, kun arvioidaan kiireellisen sairaankuljetuksen tai ensihoidon tarvetta.

Tapaukset otettiin tutkittaviksi apulaisoikeuskanslerin omina aloitteina. Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle kuuluneet hätäkeskustehtävät on nykyään siirretty valtion Hätäkeskuslaitokseen kuuluvalle Helsingin hätäkeskukselle.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 1602 3932

Päätös (dnrot 6/50/04 ja 9/50/04, 12.12.2005) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin