Laamannille syyte vanhentuneen rikosasian tuomitsemisesta

28.9.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on määrännyt syytteen nostettavaksi Varkauden käräjäoikeuden laamannia vastaan. Laamanni oli tuominnut itäsuomalaisen miehen vanhentuneesta rikoksesta yhdyskuntapalveluun. Mies ehti suorittaa tuomionsa.

Mies tuomittiin Varkauden käräjäoikeudessa tammikuussa 2003 maksuvälinepetoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta yhteiseen 30 päivän mittaiseen vankeusrangaistukseen, joka muunnettiin 30 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Oikeuden puheenjohtajana toimineelta laamannilta oli jäänyt huomaamatta, että kulkuneuvon kuljettamista koskeva haaste oli annettu miehelle tiedoksi vasta sen jälkeen, kun teon syyteoikeus oli jo vanhentunut. Laamannin mukaan virhe tapahtui epähuomiossa.

Apulaisoikeuskansleri havaitsi virheen oikeuskanslerinvirastossa tapahtuneen rangaistustuomioiden tarkastamisen yhteydessä. Sen jälkeen Korkein oikeus oikaisi apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta tuomion niin, että syyte kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta hylättiin. Maksuvälinepetoksesta miehelle tuomittiin 25 tuntia yhdyskuntapalvelua, ja jo suoritetut viisi tuntia jäivät hänen vahingokseen.

Asiaa koskevassa päätöksessään apulaisoikeuskansleri toteaa, että tuomitseminen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta on periaatteellisesti vakava virhe. Lakiin perustumattoman rangaistuksen tuomitseminen kohdistuu hänen mukaansa tuomiovallan käyttämisen ydinalueelle, ja tällainen teko on omiaan vakavalla tavalla vaarantamaan luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että teko täytti rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön ja päätti tästä syystä määrätä syytteen nostettavaksi laamannia vastaan.

Lisätiedot:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori, puh. 09 1602 3949

Apulaisoikeuskanslerin päätös (dnro 142/30/03, 26.9.2005) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin