Kuntien asiakirjajäljennöksistä perittävien maksujen oltava kohtuullisia

21.10.2002

Kunnat eivät saa periä asiakirjajäljennöksistä suurempia maksuja, kuin jäljennöksen antamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset keskimäärin ovat, sanoo oikeuskansleri Paavo Nikula.

Oikeuskanslerin päätöksessä todetaan, että kunnilla on itsehallintonsa mukaisesti oikeus itsenäisesti päättää kunnallisten maksujen yleisistä perusteista ja suuruudesta. Rajoituksena kuitenkin on, että asiakirjajäljennöksen hinta ei saa ylittää sen antamisesta keskimäärin aiheutuvia kustannuksia. Tätä suuremmat maksut jäljennöksistä voivat Nikulan mukaan vaarantaa asiakirjoja koskevan julkisuusperiaatteen toteutumisen.

Kunnilla tulee myös olla esittää riittävät, kustannuslaskentaan nojautuvat perustelut asiakirjajäljennöksiä koskeville hinnoittelukäytännöilleen, katsoo Nikula.

Helsinkiläinen mies kanteli oikeuskanslerille asiakirjahinnoittelusta, koska piti Nokian kaupungin tapaa hinnoitella asiakirjajäljennöksiä mielivaltaisena eikä todellisiin kustannuksiin perustuvana. Mies oli pyytänyt Nokian kaupungin teknisestä keskuksesta kopiota kaavaselostuksesta. Kaavoitusyksikön edustaja oli sanonut hänelle kopion maksavan lähes 300 markkaa. Miehen tekemien tiedustelujen mukaan kopion hinta yksityisessä kopiointiliikkeessä olisi ollut 50-70 markkaa. Kantelussaan hän pyysi oikeuskansleria tutkimaan, oliko Nokian kaupunki asiakirjojen kohtuuttomalla hinnoittelulla heikentänyt ihmisten mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan hallintoasioissa. Hän pyysi tutkimaan myös sen, heikensikö hinnoittelukäytäntö kunnalliselta hallinnolta edellytettävän julkisuuden toteutumista.

Kantelun käsittelyn aikana Nokian kaupunki muutti jäljennöksistä perittävää taksaa kohtuullisemmaksi. Oikeuskanslerin mielestä uusi taksa vastaa käytännössä aiempaa asiakirjataksaa paremmin perusoikeuksiin kuuluvaa julkisuusperiaatetta.


Lisätietoja:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 239 54

Oikeuskanslerin päätös (17.10.2002, Dnro 1207/1/01) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin