Poliisille moitteet viivyttelystä rikostutkinnassa

14.11.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Raaseporin kihlakunnan poliisilaitoksen komisariota viivyttelystä poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnassa. Tutkintapyyntö oli kohdistunut samalla poliisilaitoksella työskenteleviin poliisimiehiin.

Etelä-suomalainen mies oli tehnyt Raaseporin poliisilaitokselle kahta poliisia koskevan tutkintapyynnön. Mies oli epäillyt poliisien toimineen laittomasti tilanteessa, jossa hänet oli otettu säilöön. Kun tutkinta ei näyttänyt miehen mielestä edistyvän, kanteli hän asiasta oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään, että lain mukaan poliisin tekemäksi epäillyissä rikoksissa tutkintaa johtaa aina syyttäjä. Ilmoitus epäillystä poliisirikoksesta tulee lähettää syyttäjälle viivytyksettä.

Raaseporin poliisilaitokselta saaduista selvityksistä kävi ilmi, että ilmoitus kantelijan jättämästä tutkintapyynnöstä oli lähetetty syyttäjälle vasta vuoden kuluttua sen vastaanottamisesta. Rikosasioiden tutkinnasta vastannut komisario perusteli viipymistä sillä, että asiassa oli jääty odottelemaan käräjäoikeuden päätöstä samaan tapahtumakokonaisuuteen liittyneessä asiassa, jossa kantelija oli rikoksesta epäiltynä. Myös tutkintapyynnössä oli hänen mukaansa ollut epäselvyyttä.

Apulaisoikeuskansleri korostaa, että poliisirikosten tutkinnasta annettujen säännösten tarkoituksena on turvata luottamus esitutkinnan puolueettomuuteen myös tällaisissa asioissa. Sen vuoksi on muun muassa säädetty, että tutkintaa johtaa syyttäjä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös seurata esitutkinnan edistymistä ja arvioida, onko tapaukseen mahdollisesti liittyvää tuomioistuimen päätöstä syytä odottaa.

Jotta luotu tutkintajärjestelmä toimisi moitteettomasti, on Jonkan mielestä tärkeää, että poliisirikosasiat myös käytännössä ohjautuvat siihen. Poliisilla ei ole lain mukaan harkintavaltaa sen suhteen, ilmoittaako se asiasta syyttäjälle. Tutkintapyynnön tulkinnanvaraisuuskaan ei voi olla peruste sille, ettei ilmoitusta syyttäjälle tehdä viivytyksettä, painottaa Jonkka.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka on kiinnittänyt jo eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä ollessaan useaan otteeseen huomiota siihen, että poliisirikosten syyttäjäjohtoinen tutkintajärjestelmä ei ole toiminut kaikissa tapauksissa tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoja:
Tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 160 23955

Päätös (7.11.2002, dnro 988/1/01) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin