Palvelua on oikeus saada ruotsin kielellä

Diaarinumero: OKV/1096/1/2016
Antopäivä: 24.11.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen (Kela) huomiota velvollisuuteen palvella ruotsinkielisiä asiakkaita heidän äidinkielellään.

Kela myönsi, ettei ruotsinkielistä asiakasta pystytty palvelemaan siten, että hän olisi voinut hoitaa asiansa äidinkielellään. Kela ilmoitti pyrkivänsä lisäämään kyseessä olevan toimiston ruotsin kielen taitoista henkilökuntaa ja käyvänsä läpi ohjeistustaan ruotsinkielisen palvelun järjestämisestä.

Päätös (ruotsiksi):

okv_1096_1_2016.pdf

« Takaisin