Sairauspäivärahahakemus olisi tullut ratkaista kokonaisuudessaan

Diaarinumero: OKV/405/1/2016
Antopäivä: 22.11.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolain ja perustuslain säännöksiin, jotka liittyvät asian selvittämiseen ja käsittelemiseen asianmukaisesti sekä hallintopäätöksen sisältöön ja perustelemiseen.

Kansaneläkelaitos oli tehnyt päätöksen kantelijan sairauspäivärahahakemuksesta selvittämättä riittävästi kantelijan työkyvyttömyyden alkamisaikaa. Kansaneläkelaitos ei myöskään ollut ottanut kantaa kantelijan koko vaatimukseen vaan oli ratkaissut sen vain osittain. Lisäksi kantelijan toimittamien muutoksenhakukirjelmien toimittaminen muutoksenhakuelimille oli viipynyt.

okv_405_1_2016.pdf

« Takaisin