Lain vahvistamisen esittely viivästyi

Diaarinumero: OKV/4/50/2016
Antopäivä: 18.11.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajan vakavaa huomiota osaamiseen ja huolellisuuteen, jota vaaditaan esiteltäessä lain vahvistaminen tasavallan presidentille.

Eduskunnan hyväksymän lain vahvistaminen on esiteltävä tasavallan presidentille kolmen kuukauden kuluessa lain saapumisesta valtioneuvostolle. Presidentti voi pyytää korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden lausunnon ennen päätöstään. Kesällä 2016 eräiden lakien esittely viivästyi niin, että niitä ei voitu esitellä etukäteen vahvistetun istuntoaikataulun mukaisesti, vaan niitä varten jouduttiin järjestämään ylimääräinen esittely. Näin menetellen lait vahvistettiin määräajassa mutta niin myöhään, että presidentillä ei ollut enää tosiasiallista mahdollisuutta harkita lausunnon pyytämistä ylimmiltä tuomioistuimilta. Viivästys johtui asian esittelijän virheellisestä menettelystä.

okv_4_50_2016.pdf

« Takaisin