Vahingonkorvausvaatimukseen ja tiedusteluihin on vastattava kohtuullisessa ajassa

Diaarinumero: OKV/1769/1/2015
Antopäivä: 15.11.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota säännöksiin, jotka koskevat viranomaisen palveluperiaatetta, neuvontavelvollisuutta ja asian käsittelyn viivytyksettömyyttä. Hän myös kehotti kaupunkia antamaan ratkaisun kantelijan korvausvaatimukseen mahdollisimman pian.

Kantelija oli osoittanut kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen tammikuussa 2015 ja lähettänyt sen jälkeen useita vaatimustaan koskevia tiedusteluja. Maaliskuussa ja toukokuussa 2015 kantelijalle oli kerrottu, että asian käsittely on kesken vakuutusyhtiössä, mutta tämän jälkeen tiedusteluihin ei ollut vastattu. Apulaisoikeuskansleri totesi hyvään hallintoon kuuluvan, että viranomainen vastaa toimivaltaansa kuuluviin asiallisiin ja riittävän yksilöityihin tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä.

Saadun selvityksen mukaan korvausvaatimusasian käsittely oli edelleen kesken marraskuussa 2016 eli lähes kaksi vuotta asian vireille tulon jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupunki ei ollut käsitellyt kantelijan korvausvaatimusta kohtuullisessa ajassa.

Kaupunki toimitti oikeuskanslerinvirastoon vakuutusyhtiön päätöksen, joka on päivätty pian apulaisoikeuskanslerin ratkaisun jälkeen. Kaupungin päätös kantelijan vahingonkorvausvaatimukseen on tehty tammikuussa 2017 hieman yli kahden vuoden kuluttua korvausvaatimuksen esittämisestä.

okv_1769_1_2015.pdf

« Takaisin