Viranomaisen antamien tietojen on oltava oikeita

Diaarinumero: OKV/1160/1/2016
Antopäivä: 11.11.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan viranhaltijan huomiota velvollisuuteen huolehtia laatimiinsa asiakirjoihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.

Viranhaltija oli päättänyt tehdä toimeentulotuen asiakkaan pankissa olevista varoista tiedustelun pankille. Rahalaitostiedustelu voidaan tehdä, mikäli on perusteltua syytä epäillä asiakkaan antamien tietojen luotettavuutta. Tiedustelusta tehty päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka siihen voitaisiin hakea muutosta eikä se siten olisi lainvoimainen.

Viranhaltija oli pankille lähettämäänsä tiedustelulomakkeeseen merkinnyt päätöksensä olevan lainvoimainen, vaikka asiakas oli hakenut siihen muutosta. Viranhaltija oli siinä käsityksessä, että asiakkaalle annetun selvitysmääräajan umpeen kuluminen oli tehnyt päätöksestä lainvoimaisen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että merkintä lainvoimaisuudesta oli virheellinen, mutta väärien tietojen antaminen ei kuitenkaan ilmeisesti ollut tarkoituksellista.

okv_1160_1_2016.pdf

« Takaisin