Liikuntajärjestöjen valtionavustuskäsittelyssä on ollut puutteita

Diaarinumero: OKV/1548/1/2015
Antopäivä: 15.11.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin mukaan valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionavustuskäsittelyssä on ollut puutteita opetus- ja kulttuuriministeriössä. Oikeuskansleri totesi, ettei ministeriö ole valvonut avustusten käyttöä riittävästi eikä tarkastuksia ole juurikaan tehty. Avustusten myöntökriteereiden selkeydessä ja läpinäkyvyydessä sekä tämän vuoksi myös avustuspäätösten perustelemisessa on ollut puutteita.

Ministeriön jo tekemät toimenpiteet ja suunnitelmissa olevat kehittämistoimet vaikuttavat oikeuskanslerin arvion mukaan kuitenkin oikeansuuntaisilta hyvän hallinnon vaatimusten kannalta. Ministeriö on parantanut avustusten valvontaa, uudistanut taloustarkastuksen toimintakäytännöt ja alkanut uudistaa seurantajärjestelmää. Ministeriössä laaditaan vuosittain tarkastussuunnitelma, johon sisältyy myös paikan päällä tehtäviä tarkastuksia. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeri asetti 1.11.2016 työryhmän, jonka tehtävänä on selkeyttää valtion roolia ja ohjauskeinoja liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä.

Oikeuskansleri pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä toimittamaan vuoden 2017 loppuun mennessä selvityksen siitä, miten vuonna 2016 toteutetut ja vuodelle 2017 suunnitellut kehittämistoimenpiteet ovat onnistuneet käytännössä. Hän pyysi selvityksen myös siitä, miten edellä mainitun työryhmän työssä on otettu huomioon hyvän hallinnon vaatimukset avustusjärjestelmän toiminnassa.

okv_1548_1_2015.pdf

« Takaisin