Entisen pääministerin Matti Vanhasen osallistuminen Rahaautomaaattiyhdistyksen tuoton jakamiseen Nuorisosäätiölle

Diaarinumero: OKV/1280/1/2009 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1362/1/2009
Antopäivä: 16.9.2010
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijat ovat 25.9. ja 8.10.2009 oikeuskanslerille osoittamissaan kirjoituksissa esittäneet
epäilyn siitä, että pääministeri Matti Vanhanen olisi esteellisenä osallistunut valtioneuvoston
yleisistunnossa Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jakamiseen Nuorisosäätiölle.
Kantelijat ovat viitanneet lehdistössä olleisiin tietoihin, joiden mukaan Vanhanen olisi vuosina
2004–2009 ollut päättämässä Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jakamisesta Nuorisosäätiölle,
vaikka Vanhanen oli ollut Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2003
saakka ja saanut säätiöltä vaalitukea, paitsi tuolloin, myös sen jälkeen vuoden 2006 tasavallan
presidentin vaaleja varten yli 23 000 euroa.

okv_1280_1_2009.pdf

« Takaisin