Vähemmistövaltuutetun virantäyttö

Diaarinumero: OKV/670/1/2010 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: 676/1/2010, 680/1/2010, 695/1/2010, 775/1/2010, 776/1/2010
Antopäivä: 15.6.2010
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut neljä vähemmistövaltuutetun virantäyttömenettelyä arvostelevaa kirjoitusta. Oikeuskanslerinvirastoon on eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta lisäksi siirretty kolme samaa asiaa koskevaa kirjoitusta. Kirjoituksissa arvostellaan valtioneuvoston yleisistunnon 22.4.2010 tekemää päätöstä myöntää erivapaus vähemmistövaltuutetun virkaan säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta sekä valtioneuvoston yleisistunnon 6.5.2010 tekemää päätöstä nimittää vähemmistövaltuutetun virkaan Eva Biaudet. Kirjoituksissa arvostellaan myös näiden päätösten valmistelua.


okv_670_1_2010.pdf

« Takaisin