Tarkastus Kotkan käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/19/51/2009
Antopäivä: 3.12.2009
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Tarkastuskäynnin ohjelmaluonnoksen mukaan tarkastuksella käytävän keskustelun teemoiksi
oli ilmoitettu käräjäoikeuksien rakenneuudistus paikallistason näkökulmasta, yhteistyökysymykset
sidosryhmien kanssa, asioiden käsittelyn joutuisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, tuomitsemistoiminnan
yhtenäisyys, henkilöstön asiantuntemuksen ylläpitämien, työmäärä ja työssä
jaksaminen sekä käräjäoikeuden toimitilat. Keskusteluja käytiin paitsi käräjäoikeuden johtoryhmän
kanssa, myös luottamuksellisesti erään henkilökuntaan kuuluvan kanssa.

okv_19_51_2009.pdf

« Takaisin