Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyvystä uusi selvitys

Diaarinumero: OKV/14/50/2009
Antopäivä: 9.6.2010
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 13.2.2008 tekemäni tarkastuskäynnin jälkeen lautakunnan
toiminta on ollut tutkittavanani yli kahden vuoden ajan. Sosiaali- ja terveysministeriö
on pyynnöstäni antanut asiassa lausunnot vuoden 2008 ja 2009 huhtikuussa. Olen tehnyt lautakuntaan
myös uuden tarkastuskäynnin 12.11.2009.

Saatujen selvitysten ja uuden tarkastuskäyntini perusteella valitusasioiden asianmukaisen ja
viivytyksettömän käsittelyn turvaamiseksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on ryhdytty
erilaisiin toimenpiteisiin. Muutoksenhakulautakunta on saanut rahaa lisähenkilöstön
palkkaamiseksi, ja valitusasioiden käsittelyä on pyritty tehostamaan muuttamalla lainsäädäntöä
ja lautakunnan sisäistä työskentelyä kehittämällä. Näistä toimenpiteistä ja lautakunnan kehityksestä
huolimatta sosiaaliturvan muutoksenhakuasioiden käsittelyaikatilanne on edelleen erittäin
huolestuttava.


okv_14_50_2009.pdf

« Takaisin