Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan toteutuminen

Diaarinumero: OKV/15/50/2010
Antopäivä: 6.4.2011
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 13.2.2008 tekemäni oikeuskanslerista annetun lain
3 §:n 2 momentin mukaisen tarkastuskäynnin (OKV/1/51/2008) yhteydessä ilmeni, että
valitusten käsittely lautakunnassa oli ruuhkautunut. Tämän jälkeen lautakunnan käsittelyajat ja
toiminta ovat olleet tutkittavanani kolmen vuoden ajan. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyynnöstäni
antanut lausunnon asiassa huhtikuussa 2008, ja olen käsitellyt lautakunnan tilannetta ja
ministeriön keskimääräisen käsittelyajan lyhentämiseksi esittämiä toimenpiteitä päätöksessäni
16.5.2008 (OKV/6/50/2008). Päätöksessäni pyysin ministeriötä toimittamaan uuden lausunnon
esittämiensä toimenpiteiden toteuttamisesta ja vaikutuksista viimeistään 30.4.2009.
Ministeriö antoi lausuntonsa 24.4.2009. Lisäksi olen tehnyt uuden tarkastuskäynnin lautakuntaan
12.11.2009 (OKV/29/51/2009). Tarkastuskäynnillä keskityttiin edellisen tarkastuksen
jälkeen lautakunnan toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin sekä erityisesti lautakunnan
valitusasioiden ruuhkan purkamiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin ja näiden toimenpiteiden
vaikutuksiin.


okv_15_50_2010.pdf

« Takaisin