Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/430/1/2012
Antopäivä: 30.12.2013
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Poliisilla oli kulunut törkeää petosta koskevan esitutkinnan tutkinnan päätöksen tekemiseen aikaa yli kolme ja puoli vuotta tutkintapyynnön tekemisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että esitutkintaa ei ollut suoritettu lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Tapahtunut osoitti puutteita muun ohella tutkinnan johtamisessa ja juttuseurannassa.

Esitutkinnan viipyminen oli loukannut asian asianosaisten perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Kerrotun perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen vakavaa huomiota esitutkinnan joutuisuuden seurantaan.

« Takaisin