Kielelliset perusoikeudet aluehallinnon uudistuksessa

Diaarinumero: OKV/1370/1/2009 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1349/1/2009, OKV/1354/1/2009
Antopäivä: 30.10.2009
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Perustuslakivaliokunta antoi 25.9.2009 lausunnon (PeVL 21/2009 vp) hallituksen esityksestä
aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/2009 vp). Lausunnossa katsottiin
välttämättömäksi, että valtioneuvosto kiireellisesti asettaisi asiantuntijoista koostuvan työryhmän
selvittämään lainsäädännön aiheuttamien aluejaotusten muutosten seurausvaikutukset
väestöryhmien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin saada perustuslain edellyttämät palvelut samoin
perustein.

Valtiovarainministeriö asetti 6.10.2009 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää kaksikieliseen
palveluun osoitettavia voimavaroja ja muita menetelmiä kaksikielisen palvelun järjestämiseen
Keski-Pohjanmaalla hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän tekemän linjauksen mukaisessa
aluejaossa sekä ohjaamaan kaksikielisen palvelun valmistelua muutosryhmissä. Työryhmän
toimikausi päättyy 6.11.2009.

okv_1370_1_2009.pdf

« Takaisin