Poliisin menettely

Diaarinumero: OKV/1004/1/2011
Antopäivä: 5.12.2013
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija katsoi, että hänen työnantajansa oli keskusrikospoliisin perusteettoman yhteydenoton vuoksi  päättänyt kantelijan tulkkausta koskevan toimeksiantosopimuksen ennenaikaisesti. Kantelija katsoi keskusrikospoliisin menettelyn estäneen hänen laillisen elinkeinon harjoittamisen.

Kantelija oli toiminut tulkkina ulkopuolisen työnantajan palveluksessa keskusrikospoliisin tiloissa järjestetyssä kansainvälisessä tilaisuudessa. Keskusrikospoliisi oli kesken tulkkaustoimeksiannon ilmoittanut kantelijan toimeksiantajalle, ettei kantelijalla ollut enää pääsyä keskusrikospoliisin tiloihin.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että keskusrikospoliisi oli laiminlyönyt noudattaa keskusrikospoliisin tapahtuma-aikaan voimassa ollutta turvallisuusmääräystä ja laatia kantelijasta turvallisuusselvitys etukäteen.

Keskusrikospoliisi oli keskeyttänyt kantelijana olevan ammattitulkin jo käynnistyneen ulko-puolisen tahon tilapäisen tulkkaustoimeksiannon keskusrikospoliisin tiloissa ollen yhteydessä suoraan kantelijan toimeksiantajaan olematta lainkaan yhteydessä kantelijaan. Lähtökohtana perusoikeusmyönteisessä virkatoiminnassa tulee olla se, että viranomaisen näin olennaisen puuttumisen yksityisyyden ja elinkeinon harjoittamisen suojaan tulee perustuslain 10, 18 ja 22 § huomioiden perustua riittävän selvästi lakiin. Näin ei kantelijan tapauksessa ole ollut.

« Takaisin