Kunnan menettely kaavamuutosasiassa

Diaarinumero: OKV/1727/1/2010
Antopäivä: 10.12.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelukirjoituksen mukaan kunnan asemakaavapäällikkö ei ollut vastannut kaavamuutoksen hakijan tiedusteluihin. Kantelija oli pannut kaavamuutoksen vireille elokuussa 2008. Asemakaavapäällikkö oli tällöin arvioinut hakemuksen käsittelyajaksi puoli vuotta ja luvannut tiedottaa lisää, kun tietää tarkemmin, miten asiassa toimitaan. Kantelija oli sittemmin lähettänyt useita sähköposteja asemakaavapäällikölle tiedustellakseen asiansa etenemistä. Asemakaavapäällikkö ei ollut vastannut sähköposteihin, koska asiassa ei hänen näkemyksensä mukaan ollut uutta tiedotettavaa. Asemakaavapäällikkö vastasi ensimmäisen kerran kantelijan sähköpostiin vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta, sen jälkeen kun asiaa oli ensimmäisen kerran käsitelty kunnan lautakunnassa.

Asemakaavapäällikön menettely jättää vastaamatta viestiin, koska asia ei ole vielä edennyt viranomaisen omassa prosessissa, ei apulaisoikeuskanslerin mukaan ole hyvän hallinnon mukainen. Viranomaisen on vastattava kohtuullisessa ajassa hänelle esitettyihin tiedusteluihin.  

« Takaisin