Määrärahan ylittäminen

Diaarinumero: OKV/2/50/2011 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/3/50/2011, OKV/5/50/2011
Antopäivä: 1.8.2011
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Valtiontalouden tarkastusvirasto mainitsi varainhoitovuotta 2009 koskevan toimintakertomuksensa
(K 20/2010 vp) talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamista koskevassa
kohdassa määrärahan ylittymisen neljällä momentilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta
totesi kertomuksesta antamassaan mietinnössä (TrVM 8/2010 vp), että vaikka määrärahan ylittämistapauksia
on ilmennyt tarkastusviraston suorittamissa tilintarkastuksissa harvoin, valiokunta
pitää tilannetta huolestuttavana ja virheitä vakavina. Ylitystapauksissa on ollut kysymys
säädösten ja eduskunnan talousarviosta antaman päätöksen rikkomisesta. Määrärahan ylittäminen
tarkoittaa myös perustuslain vastaista menettelyä. Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy
toimenpiteisiin, jotta talousarviota ja sitä koskevia säädöksiä noudatetaan nykyistä tarkemmin
(EK 30/2010 vp).

Aiheeseen liittyvät myös päätökset:

okv_3_50_2011

okv_5_50_2011

okv_2_50_2011.pdf

« Takaisin