Hyvän hallinnon noudattaminen korkeakoulussa

Diaarinumero: OKV/1397/1/2010
Antopäivä: 12.12.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi korkeakoululle huomautuksen vastaisen varalle sen laiminlyönneistä  noudattaa opiskelijan kohdalla perustuslain  21 §:ssä säädettyä  hyvää hallintoa:

Korkeakoulun opiskelijan opintosuoritus (kurssi) hylättiin ilman että hänelle olisi varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen arvostelua. Pääsääntöisesti korkeakoululla ei ole velvollisuutta kuulla opiskelijaa ennen arvostelua. Nyt kuitenkin kurssin suorittamisen hylkäyspäätös perustui olennaisesti työryhmän muiden jäsenten näkemykseen opiskelijan osuudesta työryhmäraporttiin. Tältä osin opiskelijalle olisi tullut varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen arvostelua.

Opiskelija sai tiedon kurssisuorituksensa hylkäämisestä vasta tiedusteltuaan opintoimistosta saamaansa arvosanaa. Hyvään hallintoon kuuluu, että opiskelija saa tiedon opintosuorituksensa arvostelun tuloksesta – hyväksytty/hylätty – muutoin kuin sitä erikseen kyselemällä.

Opiskelijan kesäkuussa 2009 tekemää oikaisupyyntöä ei ollut ratkaistu korkeakoulun antaessa selvitystä asiassa kesäkuussa 2010. Perusoikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä ei opiskelijan kohdalla toteutunut.

Opiskelija tiedusteli toistuvasti oikeuspyynnön yleistä käsittelyaikaa korkeakoulussa, mutta ei saanut vastausta. Perusoikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ei opiskelijan kohdalla toteutunut.

« Takaisin