Hallintopakkoa koskevan vaatimuksen käsittely rakennusvalvonnassa

Diaarinumero: OKV/646/10/2020
Antopäivä: 20.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan huomiota velvollisuuteen käsitellä sille saapuneet valvontavaatimukset perustuslain ja hallintolain mukaisesti. Lisäksi rakennusvalvonnan tuli vastata sen toimivaltaan kuuluviin asiallisiin yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä.

Kaupungin rakennusvalvonta ei ollut käsitellyt kantelijoiden kirjallisesti vireille saattamaa valvontavaatimusta lain eikä hyvää hallintokäytäntöä kuvaavan tarkentavan ohjeistuksen mukaisesti. Vaatimus olisi tullut kirjata ja asia olisi pitänyt valmistella rakennusvalvontaviranomaisena toimivan asianomaisen lautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi siten, että asiasta tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös. Rakennusvalvonnasta ei myöskään ollut vastattu kantelijoiden ja heidän asiamiehensä yhteydenottoihin ja yhteydenottopyyntöihin asianmukaisesti.

Kun viiveet ja puutteet yhteydenottoihin vastaamisessa saattoivat ainakin osittain johtua rakennusvalvonnan ilmoituksen mukaan sen suuresta työmäärästä, päätös lähetettiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi myös Vantaan kaupunginhallitukselle.

ratkaisu_valvontavelvollisuus_rakennushankkeessa_OKV_646_10_2020.pdf

« Takaisin