Rikostuomion purkamisen saattaminen täytäntöönpanoviranomaisen tietoon

Diaarinumero: OKV/171/10/2020
Antopäivä: 10.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen kolmelle hovioikeudenneuvokselle, jotka olivat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia siitä, että Rikosseuraamuslaitos sai tiedon heidän antamastaan päätöksestä, jolla vankeusvangin rangaistustuomio oli osittain purettu ja asia palautettu käräjäoikeuteen rangaistuksen mittaamista varten. Asia tuli tietoon oikeuskanslerinvirastoon saapuneella nimettömällä kirjoituksella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kyse on ollut hyvin vakavasta laiminlyönnistä. Se, ettei ehdottoman vankeusrangaistuksen sisältävän tuomion purkamisesta välity tietoa täytäntöönpanoviranomaiselle, aiheuttaa vastaajalle vaaran aiheettomasta vapaudenmenetyksestä ja vaarantaa siten hyvin olennaisella tavalla vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa vastaaja ei ollut joutunut suorittamaan ylimääräistä vankeusrangaistusta hovioikeuden virheellisen menettelyn seurauksena.  

ratkaisu_ilmoittaminen_tuomion_purkamisesta_OKV_171_10_2020.pdf

« Takaisin