Poissa olevalle vastaajalle tuomittu rangaistus

Diaarinumero: OKV/1670/31/2021
Antopäivä: 2.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli tuominnut vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin vastaaja asiassa olisi poissa olevana voitu tuomita ja mitä hänelle oli haasteessa ilmoitettu. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli kutsunut vastaajan asian pääkäsittelyyn sillä uhalla, että asia voidaan hänen poissaolostaan huolimatta ratkaista ja rangaistukseksi tällöin tuomita enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Vastaaja oli tuomittu seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus oli palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Käräjätuomari oli menetellyt huolimattomasti tuomitessaan rikosasian pääkäsittelystä poissa olleen vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet lain mukaan olisi voitu tuomita ja mihin hänet haasteessa oli ilmoitettu poissa olevana voitavan tuomita. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kyseisenlainen virhe kohdistuu tuomarin tehtävien ydinalueelle ja vaarantaa olennaisesti vastaajan oikeusturvaa. Rikosasian vastaajan tulee hänen mukaansa pääkäsittelyyn osallistumista harkitessaan voida luottaa siihen, ettei häntä poissaolevana tuomita ankarampaan rangaistukseen kuin millä uhalla hänet on asian istuntokäsittelyyn haastettu.

ratkaisu_poissa_olevan_vastaajan_rangaistus_OKV_1670_31_2021.pdf

« Takaisin