Rikosasian ratkaiseminen ilman päätösvaltaa

Diaarinumero: OKV/1669/31/2021
Antopäivä: 30.8.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli ratkaissut rikosasian ratkaisukokoonpanossa, joka ei ollut päätösvaltainen. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan törkeästä rahanpesusta, jota koskevaa syytettä käräjäoikeus ei ollut yhden tuomarin kokoonpanossa ollut päätösvaltainen käsittelemään. Asian ratkaiseminen olisi edellyttänyt joko puheenjohtajan ja kahden lautamiehen tai kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanoa. Hovioikeus oli kerrotun vuoksi syyttäjän valituksesta palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Tuomioistuimen kokoonpanon päätösvaltaisuus on ehdoton prosessinedellytys. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi asian ratkaisemisen virheellisessä kokoonpanossa olevan perustavaa laatua olevan menettelyvirheen, joka kohdistuu tuomiovallan käytön ydinalueelle. Vaikka virhe asiassa oli korjaantunut, oli se ollut omiaan aiheuttamaan lisäkustannuksia ja vaivaa sekä pidentänyt asian tuomioistuinkäsittelyyn kulunutta aikaa.

ratkaisu_rikosasian_ratkaisu_ilman_paatosvaltaa_OKV_1669_31_2021.pdf

« Takaisin