Ratkaisut

Aluesyyttäjän ja käräjätuomarin menettely syyteoikeuden vanhentumista koskeneessa asiassa

Poliisilaitoksen menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Elatussopimusasian pitkä käsittelyaika lastenvalvojilla

Kelan ja TE-toimiston menettely etuusasioiden käsittelyssä

Poliisin menettely pakkokeinoasioiden käsittelyssä

Pakkokeinoasioiden julkisuus

TE-toimiston työvoimapoliittiset lausunnot ja sähköinen asiointipalvelu

Väärän haastehakemuksen liittäminen haasteen yhteyteen

Kunnan menettely kiinteistön kaupassa

Valtionsyyttäjän menettely viesteihin vastaamisessa