Ratkaisut

Paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilyttämisestä tulisi säätää laissa

Markkinavalvonta-asia olisi tullut käsitellä joutuisammin

Kantelu pääministerin Twitterin käytöstä ei antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin

Kotisairaanhoito tulee toteuttaa lääkärin määräysten mukaisesti

TE-toimisto antoi virheellistä tietoa

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Viranomaisen antaman neuvonnan on oltava ristiriidatonta

Hakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä ja käsittelyaikatiedusteluihin vastata

Kansaneläkelaitos menetteli virheellisesti perustoimeentulotukiasiassa

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä joutuisammin