Ratkaisut

Oikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä viivytyksettä

GCM-kompaktia ei tarvinnut saattaa eduskunnan hyväksyttäväksi

Tilapäisen sosiaalityöntekijän kelpoisuutta koskevan ohjeen perusta on tulkinnanvarainen

Valvonta-asiaan liittyvän yhteydenpidon tulisi olla kirjallista

Kelan olisi tullut vastata tiedusteluihin ja käsitellä etuusasia viivytyksettä

Valtakunnansovittelijan esteellisyyteen liittyvä järjestelmä on haavoittuvainen

Tuomarille syyte ja syyttäjälle huomautus

Varhaiskasvatuksen kantelut ja valvonta-asiat olisi tullut käsitellä viipymättä

Poikkeamislupahakemusten käsittelyajat olivat liian pitkät

Asumistukiasia olisi tullut hoitaa huolellisesti