Ratkaisut

Riittävän selkeisiin viesteihin tulee vastata

Lähestymiskieltoasiassa meneteltiin virheellisesti

Oikeuskansleri vaatii oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista

Sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä tulisi muuttaa

Poliisi ei saa tutkia poliisimiehen tekemäksi epäiltyjä rikoksia

Viranomaisen on menettelynjohtokeinoin turvattava asian viivytyksetön käsittely

Syyteneuvottelumenettelyssä ei voi luopua kaikista rangaistusvaatimuksista tai sopia rikostunnusmerkistön valinnasta

Omakanta-palvelun ikärajat eivät ole perusoikeuksien mukaisia

Valitusasiat tulisi käsitellä ilman aiheetonta viivytystä

Käräjätuomari tuomitsi rangaistuksen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista

« Edellinen 1 / 12