Ratkaisut

Hallintoasiat tulee ratkaista viivytyksettä

Asiakirjapyynnön käsittelyssä on noudatettava julkisuuslakia

Vammaispalvelulain mukaisen ohjaus- ja auttamistehtävän luonne on epäselvä

Esitutkinta tulee suorittaa viipymättä

Asiakirjapyyntöön on annettava perusteltu, valituskelpoinen päätös

Tiedusteluun olisi tullut vastata kohtuullisessa ajassa

Valitukset on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa

Aluehallintoviraston olisi tullut perustella kanteluratkaisunsa tarkemmin

Toimeentulotukihakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Hallintokantelu olisi tullut käsitellä ilman aiheetonta viivytystä

« Edellinen 1 / 14