Ratkaisut

Kunnan olisi tullut tiedottaa paremmin omakotitonttien myyntihintojen muutoksista

Käräjänotaarille huomautus riita-asian virheellisestä ratkaisemisesta

Palvelua on oikeus saada ruotsin kielellä

Rikosasian vastaajalle olisi tullut myöntää viisumi

Sairauspäivärahahakemus olisi tullut ratkaista kokonaisuudessaan

Lain vahvistamisen esittely viivästyi

Asiakasmaksua koskevaan laskuun olisi tullut liittää oikaisuvaatimusohjeet

Vahingonkorvausvaatimukseen ja tiedusteluihin on vastattava kohtuullisessa ajassa

Liikuntajärjestöjen valtionavustuskäsittelyssä on ollut puutteita

Viranomaisen antamien tietojen on oltava oikeita