Ratkaisut

Päätöksenteko virkavapaasta ja viransijaisuudesta

Oikeusministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Virheelliset muutoksenhakuohjeet hankinta-asiassa

Maistraatin ja yleisen edunvalvojan palvelun asianmukaisuus

Viranhaltijapäätöksen lainmukaisuus

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta teosta

Julkisuuslain mukainen päätöksenteko

Valmistavan opetuksen laatuun kiinnitettävä huomiota

Virheellisesti ja puutteellisesti perustellut esitutkintapäätökset

TE-toimiston menettely työtarjousten lähettämisessä

« Edellinen 1 / 18