Ratkaisut

Hätäkeskuslaitos ei vastannut sähköpostitiedusteluun

Kunnan menettely ei täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia

Asiakirjojen lähettäminen

Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa

Korvausasian käsittelyaika Potilasvakuutuskeskuksessa

Kunnan taksapäätös

Viranomaisen epäselvä tiedote ja virheellinen valitusosoitus

Virkanimitykset Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa

Poliisin ja syyttäjän menettely esitutkinnassa

Ajan varaaminen terveyskeskuksesta

« Edellinen 1 / 19