Ratkaisut

Kunnan menettely kaavamuutosasiassa

Maistraatin noudatettava hallintolakia kanteluiden käsittelemisessä

Asiakirjapyynnön käsittely

Tuomarien välimiestehtävät

Lentomatkustajien oikeuksien valvonta

Ministerin menettely

Tiedusteluihin vastaaminen

Valtiokonttorin noudatettava hallintolain mukaista neuvontavelvollisuutta

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan menettely

Poliisin menettely esitutkintapöytäkirjan luovuttamisessa