Ratkaisut

Viranomaisen velvollisuus asian riittävään selvittämiseen

Hakemusten käsittely

Päihdehuollon asianmukainen toteutuminen ja valvonta

Tietojen antaminen oikeuskanslerille

Rikosilmoituksen kirjaaminen

Hoitoon pääseminen

Sosiaaliviranomaisten menettely

Hyvän hallinnon noudattaminen korkeakoulussa

Esitutkinnan viivästyminen

Rikosilmoituksen kirjaaminen

« Edellinen 1 / 14