Hallinnonalakohtaiset tarkentavat virkaehtosopimukset oikeuskanslerinviraston, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä