Ohjeita kantelijalle

Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä kuka tahansa. Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun jos katsoo, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

Kantelu tehdään kirjallisesti. Kantelun voi tehdä oikeuskanslerinviraston verkkosivuilla olevalla kantelulomakkeella, kirjoittaa ja lähettää sähköpostitse tai kirjepostitse. Käsinkirjoitettu kantelu on kirjoitettava siten, että se on selkeästi luettavissa. 

Kantelun tekemisessä voi käyttää apuna kantelulomaketta. Kantelulomakkeella tehty kantelu välittyy avoimen tietoverkon kautta. Myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.okv@gov.fi tehty kantelu välittyy avoimen tietoverkon kautta. Jos haluat lähettää salassa pidettävää tietoa sisältävän kantelun, niin voit käyttää siihen suojattua sähköpostiyhteyttä.

Salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja ei ole syytä lähettää tavallisena sähköpostina tai verkkokantelulomakkeen liitteenä.Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot, jotka koskevat:

  • tuloja, varallisuutta tai verotusta
  • terveydentilaa
  • sosiaalihuollon asiakkuutta

Mikäli haluat, niin voit toimittaa näitä tietoja sisältävät liitteet suojatun sähköpostiyhteyden kautta tai postitse, vaikka tekisit kantelun verkkolomakkeen avulla.
Oikeuskanslerinvirastoon voi lähettää suojattua sähköpostia valtioneuvoston turvapostin kautta: https://mail5.vn.fi/

Turvapostia käytettäessä viestin lähettäjä rekisteröi sähköpostinsa turvapostipalveluun. Rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen toimitetaan linkki, jonka kautta lähettäjä pääsee palveluun. Palvelussa lähettäjä voi lisätä lähetettävään viestiin sisällön ja liitteet niin, että sähköpostiviesti salataan asianmukaisesti.
Turvapostin voit ottaa käyttöön seuraavasti:

  1. Mene selaimella turvapostipalvelun rekisteröitymisosoitteeseen (https://mail5.vn.fi/).

  2. Syötä sähköpostiosoitteesi Lähettäjä-kenttään.

  3. Paina Rekisteröidy-painiketta. Sähköpostiisi lähetetään tunnistautumislinkki. Kun tunnistaudut, pääset käyttämään turvapostipalvelua.

Lain mukaan arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja sisältävän viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §, 13/2003).

Voit myös henkilökohtaisesti jättää valmiin, kirjallisen kantelun valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Jakelukeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.15. Otathan huomioon, että jakelukeskuksessa voit ainoastaan jättää valmiin kantelun tai sähköisesti lähetetyn kantelun liitteet. Jakelukeskuksessa ei ole mahdollista täyttää kantelulomaketta tai saada lakineuvontaa.

Kantelukirjoituksessa tulee kertoa, ketä ja mitä kantelu koskee. Kantelussa on oltava kantelijan nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedot tarvitaan kanteluvastauksen ja mahdollisten muiden asiakirjojen lähettämistä varten. Kanteluun on hyvä liittää asiaa koskevat päätökset ja muut asiakirjat. Paperimuotoisena oikeuskanslerinvirastoon toimitetut kanteluliitteet palautetaan kantelijalle ratkaisun yhteydessä.

Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelijalle ilmoitetaan viivytyksettä, mikäli asiassa ei tästä syystä ryhdytä toimenpiteisiin. Lisäksi kantelijalle ilmoitetaan, jos asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Kantelijalle ilmoitetaan myös, jos asiaa ei käsitellä oikeuskanslerinvirastossa siksi, että asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai siinä voidaan hakea muutosta.

Oikeuskansleri voi siirtää kantelun käsittelyn toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun johdosta. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Kanteluasiassa  annetusta ratkaisusta ei voi valittaa. Kantelun käsittely on maksutonta.