Kantelu oikeuskanslerille

Oikeuskanslerille kannellaan kirjallisesti. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai sen voi tehdä myös alla löytyvällä verkkokantelulomakkeella.

Jotta kantelu voidaan oikeuskanslerinvirastossa tutkia, siinä tulee yksilöidä mistä viranomaisesta ja mistä menettelystä asiassa on kyse ja millä tavoin menettely tai päätös on virheellinen. Kanteluun on hyvä liittää ne asiakirjat joita kantelu koskee. Postitse oikeuskanslerinvirastoon toimitetut liitteet palautetaan kanteluvastauksen mukana.

Kantelun voi lähettää postitse osoitteeseen Valtioneuvoston oikeuskansleri, PL 20, 00023 Valtioneuvosto, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.okv@gov.fi. Voit myös henkilökohtaisesti jättää valmiin, kirjallisen kantelun valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Jakelukeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.15. Otathan huomioon, että jakelukeskuksessa voit ainoastaan jättää valmiin kantelun tai sähköisesti lähetetyn kantelun liitteet. Jakelukeskuksessa ei ole mahdollista täyttää kantelulomaketta tai saada lakineuvontaa. Matkahuollon kautta kantelua ei voi lähettää.

Ks. myös Ohjeita kantelijalle

Ks. myös Henkilötietojen käsittely


 

Verkkokantelulomake

Voitte tehdä oikeuskanslerille kantelun täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lähettämällä sen oikeuskanslerinvirastoon lomakkeen alalaidassa olevalla painikkeella.

Merkki * osoittaa, että kentän täyttäminen on pakollista.

Voitte liittää lomakkeeseen enintään kymmenen tiedostoa ja niiden yhteinen koko ei saa ylittää kymmentä megatavua. Mikäli haluatte toimittaa kanteluun enemmän tai tiedostokooltaan suurempia liitteitä, voitte täydentää kanteluanne postitse tai lähettämällä sähköpostiviestin oikeuskanslerinviraston sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.okv@gov.fi

Ottakaa huomioon, että lomakkeen tiedot ja mahdolliset liitteet siirtyvät oikeuskanslerinvirastoon avoimessa tietoverkossa.

Oikeuskanslerinviraston kirjaamo lähettää lomakkeella ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen tiedon, kun lähettämänne kantelu on otettu vastaan ja avattu oikeuskanslerinvirastossa.

*
* Kanteluasian ratkaisu ja mahdolliset asian käsittelyyn liittyvät kysymykset lähetetään tässä ilmoitettuun osoitteeseen.
*
*
Tämän vaihtoehdon valitsemalla sivusto lähettää sähköpostikenttään merkittyyn osoitteeseen kopion kantelusta. Viestin lähettäjänä näkyy edellä ilmoitettu sähköpostiosoite.
* Kertokaa tässä ne viranomaiset, henkilöt, julkisyhteisöt tai muut toimijat, joiden menettelystä kantelussa on kyse.
* Yksilöikää menettely ja ne mahdolliset päätökset, joita asia koskee. Ilmoittakaa milloin menettely on tapahtunut ja mahdollisten päätösten päivämäärät. Jos tiedossanne on asia- tai päätösnumeroita, ilmoittakaa myös ne.
* Kuvatkaa asia, josta kantelussa on kysymys. Kertokaa millä tavoin menettely tai päätös oli mielestänne virheellinen ja mihin käsityksenne perustuu. Kertokaa myös, jos teillä on toive siitä, mihin toimenpiteisiin oikeuskansleri ryhtyy asiassa.
Kertokaa tässä, jos olette kannellut tai valittanut asiasta muulle viranomaiselle tai jos kantelun tarkoittamassa asiassa on haettu muutosta tai muutoksenhakuaikaa on vielä jäljellä. Yksilöikää kaikki ne viranomaiset, joiden käsiteltävänä asianne on.
Lomakkeeseen voi liittää enintään 10 liitetiedostoa ja tiedostojen yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 megatavua. Uusia liitetiedostoja saa lisättyä käyttämällä alla olevaa "Lisää uusi liitetiedosto" -painiketta.