Oikeuskanslerinvirasto sijaitsee Valtioneuvoston linnassa

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskanslerina toimii oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti. Apulaisoikeuskanslerina toimii oikeustieteen tohtori, varatuomari Mikko Puumalainen.

Oikeuskanslerinvirasto Twitterissä