Hallintoasiat tulee ratkaista viivytyksettä

Docket: OKV/1296/1/2015
Date of issue: 30.12.2016
Solver: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti maakunnan hallituksen huomiota siihen, että oikaisuvaatimukset ja hakemukset tulee käsitellä lain mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Tapauksessa oli kanneltu muun ohessa siitä, että maakunnan hallinnossa ei ole käsitelty rekisterimerkintöihin liittyviä oikaisuvaatimuksia eikä hakemuksia, jotka koskivat kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoamista.

Päätös (ruotsiksi):

okv_1296_1_2015.pdf

« Back