Asiakirjojen lähettäminen

Docket: OKV/992/1/2013
Date of issue: 19.12.2014
Solver: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle käräjäoikeuden vakavaa huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen asiakirjojen lähettämisessä tapauksessa, jossa asianosaiselle tarkoitettu hakemusasian yhteenveto lausumapyyntöineen ja päätös muutoksenhakuohjeineen oli kirjoitusvirheen johdosta lähetetty väärään sähköpostiosoitteeseen.

okv_992_1_2013.pdf

« Back