Esitutkinnan viivästyminen

Docket: OKV/390/1/2012
Date of issue: 12.12.2012
Solver: Apulaisoikeuskansleri

Epäiltyä lievää petosta koskenut esitutkinta oli kestänyt runsaan vuoden. Apulaisoikeuskansleri totesi asian tutkijana toimineen vanhemman rikoskonstaapelin laiminlyöneen suorittaa tutkintatoimenpiteet esitutkintalain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä sekä menetelleen huolimattomasti ja sopimattomasti vastatessaan asianomistajan asian käsittelyä koskeneisiin tiedusteluihin. Hän antoi vanhemmalle rikoskonstaapelille huomautuksen ja saattoi lisäksi tämän tietoon päätöksessään esittämänsä näkemyksen asianmukaisesta menettelystä tiedusteltaessa asianomistajan suostumusta asian käsittelemiseen rangaistusmääräysmenettelyssä. Tutkinnanjohtajana asiassa toimineen rikoskomisarion huomiota apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajan velvollisuuteen valvoa johdettavinaan olevien esitutkintojen toimittamista ja edistymistä.

« Back